Bachovy květové esence

Každodenní život na nás klade stále větší nároky, a tak hledáme cesty, jak se s nimi vyrovnat a udržet si pevné zdraví, optimismus a výkonnost.
Bachovy květové esence byly pro svoji účinnost známé a užívané už od dob svého vzniku, ale poslední dobou se jejich obliba zvyšuje. Svou mocnou přírodní silou dokáží nastolit vnitřní harmonii a duševní vyrovnanost, pomáhají při zvládnutí nežádoucích stavů a emocí.

citebach

Tvoří ji 38 výtažků z různých květů a rostlin. Pomáhá člověku zvládnout nejrůznější záporné emoce, harmonizovat mysl a tím i nastartovat přirozenou obranyschopnost organismu.

Květové esence pomáhají uvolnit zablokovanou životní energii a uvést ji opět do pohybu. Každý nezpracovaný problém, všechny starosti, strachy a bolesti z minulosti, které člověk utrpěl či někomu způsobil, blokují životní energii a oslabují připravenost člověka postavit se na odpor škodlivým zevním vlivům. Květové esence pomáhají lidem k celostnímu pohledu na věc a způsobují , že se pak stávají otevřenějšími, schopnějšími lépe čelit negativním vlivům . Květy nemají za úkol vyzmizíkovat psychické a tělesné symptomy, slouží však jako pomocný prostředek k překonávání toho, co tyto symptomy způsobili.

Dr.Bach byl hluboce přesvědčen, že každý člověk má ve svém životě určení nebo úkol, který se rozhodl splnit. Jestliže nedochází k uskutečnění této vnitřní a vnější úlohy, mohou vznikat psychická nebo tělesná onemocnění, anebo se mohou přihodit jiné, těžké životní situace. Tyto originální květové esence pomáhají člověku znovu uvést do souznění tělo, duši i ducha a jsou mu jedinečným zdrojem pomoci k životu v harmonii se svým Já.

Esence jsou čisté, nejsou škodlivé a nemají vedlejší účinky… Tato terapie nepotírá to negativní, co v člověku je, nýbrž podporuje jeho pozitivní potenciál. Vysoké kmitání, vibrace různých divoce rostoucích rostlin, které podle Dr.Bacha podléhají tzv. vyššímu “uspořádání“ se přenáší také na člověka, který je užívá. Tento změněný harmonický stav tak umožňuje překonání problémů, výzev života a podporuje zdraví.

Ilse Maly, Bachova květová terapie


Certifikát: Bachovy esence

Certifikát: Bachovy esence1. AGRIMONY- Řepík lékařský
Charakteristika – ukrývání problémů pod usměvavou tváří, přecitlivělost na vlivy a myšlenky ostatních.
Její esence pomáhá navrátit se k vlastní přirozenosti a autenticitě.


2. ASPEN -Topol osika

Charakteristika-strachy, obavy, předtuchy které nelze definovat.

Její esence pomáhá otevřít se pravdě a síle života.


3. BEECH – Buk lesní
Charakteristika – netolerantnost, kritika, přílišná péče o druhé.
Její esence učí poznávat hranice tolerance a intolerance.


4. CENTAURY – Zeměžluč lékařská
Charakteristika – přílišná horlivost pomáhat jiným, přecitlivělost na vlivy a myšlenky ostatních.
Její esence pomáhá respektovat vlastní individualitu stejně jako individualitu ostatních.


5. CERATO – Rožec
Charakteristika – nedostatečná sebedůvěra, nejistota, pochybovačnost.
Její esence pomáhá najít pravdu a otevřít se vlastní intuici a důvěře ve své schopnosti.


6. CHERRY PLUM – Slíva třešňová
Charakteristika-strach z příliš přepjaté mysli, neovládání se.
Její esence přináší vyrovnanost mezi myšlením a cítěním.


7. CHESTNUT BUD – Poupě jírovce, koňského kaštanu
Charakteristika – opakování starých chyb, nezájem o své okolí, zavedený stereotyp.
Její esence nás učí nebýt nástrojem situace, ale kreativním tvůrcem vlastního osudu.


8. CHICORY – Čekanka obecná
Charakteristika – Majetnická láska, přílišná péče o druhé, manipulace.
Její esence učí milovat své bližní jako sebe čistou a nezištnou láskou


9. CLEMATIS – Bílá lesní réva
Charakteristika – zasněnost, nezájem o své okolí, zapomínají a nepamatují si detaily.
Její esence otevírá tvůrčí sílu a pomáhá realizovat vlastní představy.


10. CRAB APPLE – Plané jablko
Charakteristika – puntičkářství, obavy z nečistoty, zoufalství a skleslost.
Její esence pomáhá udržovat zdravou čistotu ve všech směrech. Odstraňuje pocity morální nečistoty a obavy z vlastního “morálního úpadku”. Je skvělý prostředek na pročištění krve.


11. ELM – Jilm
Charakteristika – Nadměrná zátěž, nezvládání dalších úkolů, přetížení.
Její esence dodává sílu ve chvílích, kdy nás popadne náhlá slabost a pocit, že tuhle situaci nezvládáme.


12. GENTIAN – Hořec nahořklý
Charakteristika – sklíčenost, zklamání, nejistota, neúspěch.
Její esence dodává důvěru ve vyšší řád a hlubší smysl života.


13. GORSE – Hlodáš evropský
Charakteristika – obrovská beznaděj, nejistota, bezvýchodnost.
Její esence pomáhá získat naději a potvrzení přírodního zákona, že po každém dešti zase vysvitne slunce.


14. HEATHER – Vřes obecný
Charakteristika – Egocentrismus, neschopnost být sám, obtěžují svojí upovídaností.
Tato esence podporuje schopnost naslouchat druhým lidem a budovat porozumění a zdravý zájem o okolí.


15. HOLLY – Cesmína ostrolistá
Charakteristika – žárlivost, závist, odplata, podezření, různé formy rozčilování, přecitlivělost na vlivy a myšlenky ostatních.
Tato esence chrání před vším, co není láska. Otevírá srdce a spojuje nás s opravdovou čistou lásku.


16. HONEYSUCKLE – Zimolez kozí list
Charakteristika – neschopnost odpoutat se od minulosti, nezájem o své okolí, nostalgie.
Její esence je mostem mezi minulostí a přítomností, ze kterého můžeme pozorovat proud vlastního života.


17. HORNBEAM – Habr obecný
Charakteristika – odkládání a přesouvání povinností, mentální únava, nejistota, chybějící vnitřní jiskra.
Její esence povzbuzuje vitalitu a pomáhá správně rozlišovat síly mezi prací a odpočinkem.


18. IMPATIENS – Netýkavka žlázonosná
Charakteristika – netrpělivost, uspěchanost, vnitřní napětí, prchlivé a rychlé reakce.
Její esence je klíčem k vnitřnímu klidu, toleranci a trpělivosti.


19. LARCH – Modřín opadavý
Charakteristika – očekávání neúspěchu, zoufalství a skleslost, méněcennost.
Její esence dodává důvěru ve vlastní síly a schopnosti otevírá brány k úspěchu.


20. MIMULUS – Kejklířka skvrnitá
Charakteristika – strach z konkrétních věcí nebo situací.
Její esence uvolňuje napětí a umožňuje jednat z vlastní podstaty, a ne pod vlivem nepříznivých okolností.


21. MUSTARD – Hořčice polní
Charakteristika – náchylnost k zármutku, nebo dokonce zoufalství, nezájem o své okolí, tíha na duši.
Její esence navrací do duše zapomenutou radost a vyrovnanost.


22. OAK – Dub letní
Charakteristika – setrvávání v něčem co už vnitřně neuspokojuje, přehlíží svoji únavu, nemoci a strasti, nedokáže odpočívat.
Její esence pomáhá překonávat nesnáze života s dobrou myslí a vytrvalostí.


23. OLIVE – Oliva
Charakteristika – mentální či fyzická vyčerpanost, nezájem o své okolí, naprostá únava.

Její esence je energetický náboj pro stavy únavy a vyčerpanosti.


24. PINE – Borovice lesní
Charakteristika – neustálé sebeobviňování a nespokojenost se svým úsilím, omlouvání se, sebevýčitky.
Její esence pomáhá zbavit se pocitu viny a otevřít se lásce.


25. RED CHESTNUT – Červený kaštan
Charakteristika – přehnaný strach o blízké, milované a příbuzné, vše zveličují a vidí to nejhorší.
Její esence učí, že manipulace a strachy nejsou projevy náklonnosti a lásky.


26. ROCK ROCE – Devaterník penízkovitý
Charakteristika – Stavy nouze, panický strach, který se vymyká kontrole.
Její esence pomůže každému, kdo ustrne v panickém strachu, opět v sobě objevit spontánnost a odvahu příjímat život tak jak plyne.


27. ROCK WATER – Voda z léčivých pramenů
Charakteristika – přísný způsob žití, přísnost k sobě, disciplína, perfekcionismus.
Její esence pomáhá vnést do ustrnulých předsevzetí flexibilitu a otevřenost.


28. SCLERANTHUS – Chmerek ročníbr>Charakteristika – nerozhodnost, nejistota, rozpolcenost, neví co chce.
Její esence poskytuje upřímnou odpověď na otázku: ” Co pro sebe právě v této chvíli chci?” překonává nejistotu v rozhodování.


29. STAR OF BETHLEHEM – Snědek okoličnatý
Charakteristika – šok ze zlé zprávy, ze ztráty blízkého, trauma po nehodě, stresující zážitek.
Její esence přináší úlevu a vyrovnanost po prožitém šoku.


30. SWEET CHESTNUT – Jedlý kaštan
Charakteristika – mučivá úzkost, deprese, hluboké duševní útrapy.
Její esence pomáhá vystoupit ze tmy duše do jejího světla.


31. VERVAIN – Sporýš lékařský
Charakteristika – přílišný idealismus, přehnaná ambicioznost.
Její esence je mostem od idealismu k realismu.


32. VINE – Vinná réva
Charakteristika – dominance, autoritativnost.
Její esence pomáhá k porozumění, toleranci a velkorysosti.


33. WALNUT – Vlašský ořech
Charakteristika – problémy v období změn, přecitlivělost na vnější okolí.
Její esence je podporou v období změn a proměn.


34. WATER VIOLET – Žebratka bahenní
Charakteristika – povýšenost, osamělost, rezervovanost.
Její esence boří hráz izolovanosti a osamění.


35. WHITE CHESTNUT – Bílý kaštan
Charakteristika – nechtěné myšlenky které zaplňují mysl, nezájem o své okolí.
Její esence vede myšlenky jasným kreativním směrem.


36. WILD OAT – Sveřep větevnatý
Charakteristika – hledání životního úkolu, chybějící smysl života, nejistota.
Její esence pomáhá najít smysl jejich života a zaměřit se na správné cíle pomocí odpovědí na otázky, co opravdu chtějí a co je pro ně nejdůležitější?


37. WILD ROSE – Planá šípková růže
Charakteristika – rezignace, nezájem o své okolí, apatický postoj.
Její esence je vhodná i v rekonvalescenci po dlouhé nemoci, pomáhá probudit životní sílu a navrátit zapomenutou radost.


38. WILLOW – Žlutá vrba
Charakteristika – zatrpklost, pocit oběti osudu, zoufalství a skleslost, permanentní trpitel, smutek z nepřízně osudu.
Její esence pomáhá vystoupit z role oběti osudu a přijmout odpovědnost za svůj život.


39. RESCUE REMEDY – Krizová esence
Charakteristika – vypjaté situace(před zkouškou, pohovorem, veřejným vystoupením, svatba, rozvod, soudní přelíčení, pohřeb), úrazy, nehody, různé druhy šoku, koma, ztráta vědomí, nečekaná špatná zpráva , akutní bolesti.
Toto je jediná kombinace pěti květů (Netýkavka žlázonosná, Snědek okoličnatý, Slíva třešňová, Devatrník penízkovitý, Bílá lesní réva) a dílem samotného dr.Bacha.

Odblokování One Brain - Jana Kotrnetzová, telefon (420) 607 / 208 763, mail: jana_kotrnetzova@post.cz